Khaldoon al-Mubarak: Chủ tịch Manchester City kêu gọi ‘sự nhạy cảm hơn trong việc điều tiết’ – video

Chủ tịch Manchester City, Khaldoon al-Mubarak, đã tuyên bố các quy tắc được đưa ra trong 12 tháng qua sẽ khiến Premier League kém cạnh tranh hơn và kêu gọi ‘sự nhạy cảm hơn trong việc điều chỉnh’.

Để biết thêm nhận định bóng đá , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.